Menu Đóng

Học kỳ Quân đội – Trại Hè Quân đội năm 2021, chương trình trại hè rèn luyện ý thức quân ngũ, nâng cao kỹ năng sống cho trẻ 12-16 tuổi